Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PCOUTLET.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM ORAZ USŁUGOBIORCOM SKLEPU INTERNETOWEGO
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) - PLATFORMA ZAKUPOWA TWISTO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Lantre  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa (adres korespondencyjny i do doręczeń: ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947782; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1231322715; REGON: 365205593, adres poczty elektronicznej: pcoutlet@pcoutlet.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  3. Administrator dostosował się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: „RODO”.
  4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście Administrator.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  7. Klienci oraz Usługobiorcy posiadają możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa. https://uodo.gov.pl/p/kontakt
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
   1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
   2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
   3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów oraz Usługobiorców Sklepu Internetowego:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
   3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
   4. Dostęp do danych osobowych Klientów oraz Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą mieć również upoważnieni pracownicy Administratora. Ponadto, w celu spełnienia nałożonych przez prawo obowiązków księgowych, Administrator korzysta z usług biura rachunkowego, co wiąże się z przekazywaniem do biura rachunkowego dokumentów księgowych, które mogą zawierać dane osobowe.
   5. Dane osobowe wprowadzane przez Klientów oraz Usługobiorców na stronach Sklepu Internetowego są przechowywane na serwerach należących do dostawcy oprogramowania służącego do zarządzania sprzedażą, a także firmy hostingowej zapewniającej serwer, na którym działa Sklep Internetowy.
   6. Dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi windykacyjne.
   7. Dane osobowe Klientów oraz Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: //pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge
  6. Rodzaje plików Cookies:
   • pliki Cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input Cookies);
   • uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication Cookies);
   • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security Cookies);
   • sesyjne pliki Cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki Cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session Cookies);
   • trwałe pliki Cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
   • pliki Cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym Cookies Google Analytics;
  7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
  8. Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, tj. subskrypcji firmowego profilu (fanpage) na portalu społecznościowym Facebook. Informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy obserwują prowadzony przez Administratora profil firmowy (fanpage) na portalu Facebook. Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz danych, nad którymi posiadamy kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz danych należących do portalu Facebook. Właściciel tego serwisu są niezależnym od nas administratorem danych osobowych. Korzystamy z tego serwisów także jako użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które nas obserwują, sami staliśmy się niezależnym administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić nas dostępu do Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji (”Cofnij polubienie strony na Facebooku”). W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do przeglądania tego portalu, w tym odwiedzania naszego fanpage’a, podczas każdych odwiedzin (bez względu na to, czy posiadają Państwo konto w tym portalu, czy też nie) zapisane zostają pliki Cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte. Dzięki tym plikom Cookies możemy uzyskać od Facebooka statystki sporządzone przez ten portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały nasz fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają nam poznanie profilu osób, które odwiedzały nasz fanpage. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. W przypadku Konta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Sklepu Internetowego, chyba że Usługobiorca zrezygnuje z posiadania Konta w Sklepie Internetowym, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.
  3. W przypadku składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamówień podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy (cel przetwarzania - obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń, podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wystawienia dokumentów księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego w przepisach prawa podatkowego (cel przetwarzania – wykonanie obowiązków podatkowych, podstawa prawna – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. W przypadku usługi Newslettera dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w przypadku Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba, że Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania Newslettera, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy. Świadczenie usługi Newslettera może wiązać się także z tzw. profilowaniem, gdyż Administrator posiada dostęp do historii dokonywanych przez Usługobiorcę/Klienta zakupów. Na jej podstawie w przesyłanych w ramach Newslettera wiadomościach Administrator może zaproponować Państwu konkretne produkty, które jego zdaniem będą pasowały do preferencji Usługobiorcy/Klienta. Usługobiorca/Klient posiada prawo do sprzeciwu – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.
  5. W przypadku złożenia reklamacji bądź odstąpienia od zawartej umowy Klient przekazuje Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (podstawa prawna – wykonanie obowiązku ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.
  6. W przypadku nawiązania kontaktu mailowego z Administratorem Klient/Usługobiorca przekazuje Administratorowi swój adres e-mail, a także ewentualnie inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości. Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i prowadzenia dalszej korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Klienta/Usługobiorcę ostatniej wiadomości.
  7. W przypadku skorzystania z zamieszczonego w Sklepie Internetowym formularza kontaktowego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta/Usługobiorcy, która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Podstawą prawną jest także prawnie uzasadniony interes Administratora związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Po wysłaniu Administratorowi wiadomości trafia ona do jego skrzynki pocztowej i jest ona przechowywana przez okres wskazany w ustępie poprzedzającym.
  8. W przypadku skorzystania z zamieszczonego w Sklepie Internetowym czatu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta/Usługobiorcy, która jest udzielana poprzez podanie wymaganych danych w trakcie korzystania z czatu (wyraźne działania potwierdzające udzielenie zgody). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Podstawą prawną jest także prawnie uzasadniony interes Administratora związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji.
  9. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.
 5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM ORAZ USŁUGOBIORCOM SKLEPU INTERNETOWEGO.
  1. Usługobiorcom oraz Klientom Sklepu Internetowego przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  2. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15-21 RODO.
  3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
   3. Certyfikat SSL.