Zwroty i reklamacje

Zwroty

Na odstąpienie od umowy zakupu i dokonanie zwrotu masz 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Pamiętaj, zwracane produkty nie mogą posiadać uszkodzeń ani śladów użytkowania. Dokonując zwrotu wypełnij formularz zwrotu i dołącz go do paczki.

Przykładowy wzór formularza zwrotu znajdziesz tutaj (dokument otworzy się w nowym oknie, pobierz go i wypełnij):

Formularz zwrotu

 

Adres do zwrotu:

Pcoutlet.pl
ul. Droga Hrabska 6/20
05-090 Falenty Nowe

Otrzymany produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: Pcoutlet.pl ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcoutlet@pcoutlet.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Reklamacje

Klient będący Konsumentem może wedle swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, bądź też uprawnień z tytułu rękojmi.

Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców Prywatnych.

W przypadku zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o przesłanie wiadomości na adres pcoutlet@pcoutlet.pl z dopiskiem reklamacje, wraz z datą i opisem okoliczności powstania nieprawidłowości oraz żądaniem klienta co do sposobu jej naprawienia.

Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub odebrania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem.